Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Nu är samtliga resultat från NNRs tredje undersökning om regelförbättring och regeltillämpning på kommunal nivå klara. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet.

På projektets hemsida finns samtliga sex rapporter att ladda ner. Där finns även en stor databas där man enkelt kan välja ut en kommun och se resultaten, både från årets och föregående års undersökningar.

Gå till kommungranskning.se