Belgiens modell för att minska den administrativa bördan på företagen.