Mandelkerngruppens förslag om regelförenkling i EU.