Kommissionen vill minska regelmängden i EU med minst 25% till januari 2005