Ny undersökning från NNR.
Företagare anser att myndigheternas webbplatser kan bli bättre.

NNR har undersökt företagens kännedom och uppfattning om myndigheternas webbplatser. Undersökningen bygger på intervjuer med 1001 företag, utförda av Demoskop samt en uppföljning av myndigheternas egna uppfattningar om webbplatserna, utförd av konsultföretaget Arkitraven.

Företagens synpunkter på myndigheternas webbplatser kan sammanfattas i fyra punkter:

Läs hela rapporten här (pdf-fil)

Läs pressmeddelandet här (pdf-fil)

Tre frågor till tre företagare om myndigheternas webbplatser.

Se frågorna och svaren (pdf-fil)