Uppföljning av regelförbättringsförslag (20160616).

http://nnr.se/wp-content/uploads/Uppföljning-av-regelförbättringsförslag.pdf