Näringsdepartementet startsida
Näringsdepartementets sidor om regelförenkling
Tillväxtverket startsida
Tillväxtverkets sidor om regelförenkling
Regelrådet
Ekonomifakta
SCB
Bolagsverkets startsida
Tillväxtanalys startsida
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
SKLs sidor om företagsklimat
Länsstyrelserna