NNR, tidigare Företagens Uppgiftslämnardelegation (FUD), bildades 1982 av flera näringslivsorganisationer som samrådsorgan för näringslivet gentemot statliga myndigheter om deras uppgiftskrav på företagen. Efterhand har NNR fått ytterligare uppgifter av sina medlemmar, såsom att verka för regelförbättring på EU-området.

Viktiga händelser