NNR har idag 21 näringslivsorganisationer som medlemmar.

Medlemskap i NNR innebär i korthet att Din organisation;

Vill du veta mer om medlemskap, kontakta:

Andrea Femrell, VD
Tel: 08-762 70 97
Mobil: 073-020 56 80
andrea.femrell@nnr.se