NNR har idag 21 näringslivsorganisationer som medlemmar. Medlemmarna är styrkan i NNR. Samtliga av NNRs medlemmar har ett kansli och flera av dem är i sin tur organiserade i bransch- och/eller arbetsgivarorganisationer.

Nedan finns länkar till våra medlemsorganisationer

Almega
Fastighetsägarna Sverige
Finansbolagens Förening
Fondbolagens Förening
Företagarna
Lantbrukarnas Riksförbund
Livsmedelsföretagen
Småföretagarnas Riksförbund
Stockholms Handelskammare
SVCA
Svensk Dagligvaruhandel
Svensk Handel
Svensk Industriförening
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Byggindustrier
Teknikföretagen
Transportföretagen
Visita