Jan 

Feb
6 NNRs företagargrupp
8 NNRs styrelse

Mars

April
11 NNRs styrelse
17 NNRs företagargrupp

Maj
16 NNRs stämma och stämmoseminarium

Juni