Avskaffa kraven på kassaregister

Presenteras av Visita

Kraven på att företag måste ha personalliggare och certifierade kassaregister är två mycket dyra regler. Investeringarna i elektroniska system kostar mycket pengar och det gör även all den administration som dagligen krävs. Systemet är krångligt och det är lätt att göra små helt oavsiktliga fel. Detta leder till kontrollavgifter trots att det inte finns några som helst misstankar om skattefusk. Kontrollavgifterna kan också göra att serveringstillstånd ifrågasätts, vilket förstås är helt förödande för företagen.

Reglerna är dessutom ineffektiva. Forskning har inte kunnat visa att de har effekt och inte heller kan de höga kostnaderna motiveras. Gällande kassaregisterkravet, så görs i dessa dagar 90 procent av alla betalningar med betalkort, vilket Skatteverket kan följa direkt. Det finns således ingen anledning att ha kvar dessa regler, utan tvärt om – dess avskaffande skulle underlätta för företagen och spara både tid och pengar.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Avskaffa kraven på personalliggare och certifierat kassaregister” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 12 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan