Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning

Presenteras av Svensk Handel

Alla företag som måste göra en driftsinskränkning som kan medföra uppsägningar av som minst fem personer på grund av arbetsbrist, måste varsla enligt ett visst regelverk. I detta ingår att företagen måste sammanställa en avsevärd mängd information som de ska skicka till Arbetsförmedlingen. Som alla andra administrativa åtgärder så tar det tid och kostar företagen pengar. I just dessa fall upplevs dessutom det nedlagda jobbet med att samla ihop alla information snarast verkningslöst, då Arbetsförmedlingens möjligheter att hjälpa de som vid varsel riskerar bli arbetslösa har visat sig vara begränsade.

Om reglerna vid varsel vid driftsinskränkning togs bort skulle det medföra tidsbesparingar och kostnadssänkningar för företagen.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ” Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 37 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan