Avskaffa trafikförsäkringsskatten för bussar i yrkesmässig trafik

Presenteras av Sveriges Bussföretag

För 12 år sedan infördes en skatt på trafikförsäkringspremien för samtliga fordon. Skatten är på 32 procent av den intjänade premien för trafikförsäkring och på 22 procent av mottagen trafikförsäkringsavgift. För busstrafiken innebär detta en kostnadsökning på mellan 4 000-10 000 kronor per buss och år och totalt för bussbranschen handlar det om summor på cirka 70 miljoner kronor/år.

Trafikförsäkringsskatten drabbar alla fordon, men i synnerhet bussarna då de har en relativt sett hög försäkringspremie. Dessutom är det ganska få försäkringsbolag som försäkrar bussar, så priskonkurrensen är inte så bra. I sammanhanget är det av intresse att försäkringen inte följts av någon reformering av trafikförsäkringssystemet.

Lösningen? Ta bort trafikförsäkringsskatten för bussar i yrkesmässig trafik. Det skulle sänka bussföretagens kostnader och minska deras osäkerhet.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Avskaffa skatten på försäkringar för bussar i yrkesmässig trafik” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 9 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan