Avskaffad femårsregel för värdering av privatbostad

Presenteras av Svenska Bankföreningen och Företagarna

Att låna pengar på banken för att köpa en bostad är inget ovanligt. Däremot så finns det en del krångel med själva lånen. Exempelvis så får man inte alltid använda det aktuella marknadsvärdet som grund för amorteringskraven, utan detta värde får bara mätas vart femte år. Detta är problematiskt, inte bara för att markandsvärdena ju snabbt kan förändras; det försvårar också bankbyte då kunderna måste hämta information manuellt från den bank de lämnar. Nu har dessutom Finansinspektionen infört en skuldkvotsbroms, vilket ytterligare ökat krånglet.

Om femårsregeln för värdering av privatbostad togs bort skulle kunderna få det mycket enklare och dessutom skulle bankernas arbetsbörda minskas rejält. Detta utan att regleringens effektivitet skulle påverkas.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Avskaffad femårsregel för värdering av privatbostad” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 30 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022

Dela den här sidan