Avveckla pumplagen!

Presenteras av SPBI

Den så kallade ”pumplagen” infördes år 2005 och heter officiellt ”Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel”. Lagen innebär att stationer som sålt bensin och diesel över en viss mängd är skyldiga att även sälja förnyelsebart drivmedel. Konsumenterna å sin sida är inte skyldiga att köpa de förnybara alternativen. Följden blev således att pumplagen ledde till många olönsamma investeringar för ägarna av stationerna – ibland så olönsamma att deras överlevnad hotades. Bensinmackarna utgör en viktig samhällsfunktion ofta samhällets samlingspunkt, inte minst i de mer glesbefolkade delarna av landet. Försvinner de går ett stort värde förlorat.

För att öka användningen av biodrivmedel så behövs tre saker; fordon som går att köra på drivmedlet i fråga, tillgång till drivmedlet och att konsumenten faktiskt väljer det. Detta har lagen inte tagit hänsyn till och kvar med Svarte Petter står mackägaren.

Därför borde pumplagen avskaffas och istället borde marknaden få avgöra var och hur förnybara drivmedel ska säljas.

I så fall skulle företagen kunna anpassa sig mer efter vilka drivmedel som deras kunder vill ha just då och göra de investeringar som de facto bär sig just där de finns rent geografiskt. Uppskattningsvis skulle cirka 2000 bensinstationer omfattas av lättnader om pumplagen tas bort.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Avveckla pumplagen och låt marknadskrafterna styre tillhandahållandet av förnybart drivmedel” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 59 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan