Avvikelser i EU:s arbetstidsdirektiv

Presenteras av Svenskt Näringsliv

Olika verksamheter kräver olika sorters bemanning. Det borde vara självklart. För en företagare är det inte helt enkelt att förlägga sina medarbetares arbetstid på lämpligast sätt. Anledningen är att vi i Sverige har infört EUs olika arbetstidsdirektiv i olika omgångar – ovanpå de regler vi redan har. Resultatet blir förstås ett krångligt system som medför motsägelsefulla direktiv och som förstås ställer till det för företagare.

Men, det är ett problem som är enkelt att lösa om vilja finns.  Direktivet medger att man inför avvikelser och undratagsregler på nationell nivå, något vi i Sverige inte utnyttjar fullt ut. Låt oss göra det! Det skulle både sänka företagens kostnader och göra det möjligt för dem att växa, investera och anställa fler medarbetare.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Utnyttja möjligheterna till avvikelser i EUs arbetsdirektiv fullt ut” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 38 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan