Med anledning av Covid-19

Effekterna av Coronasmittan har inneburit en mycket stor och negativ påverkan på näringslivet i stort och för många enskilda företag. Många av de åtgärder och beslut som fattats av riksdag, regering och myndigheter i syfte att hjälpa företagen är bra, men fler och omfattande åtgärder kommer att behövas. Nedan presenteras bl a förslag och synpunkter […]

Läs mer