En tydligare agentroll

Presenteras av Svenska Fondhandlareföreningen

Vid emissioner av företagsobligationer utses ofta en så kallad agent. Denne ska företräda obligationsinnehavaren i olika sammanhang, såsom när lånedokumentationen behöver ändras. Detta är i grunden en bra ordning, men agentens roll skulle behöva förtydligas, något som nyligen gjorts i Finland.

Några av de viktigaste ändringarna behövs gällande följande saker: En tydlig reglering av hur man etablerar en agentroll och av hur agenten har rätt att hantera obligationerna för ägarens räkning. Agenten bör också få rätt att företräda obligationsinnehavaren i domstol utan en särskild rättgångsfullmakt samt inför myndigheter vid fastighetspant eller konkurs.

Införs detta innebär det att det som idag regleras om agentens roll i avtal skulle få lagstöd, vilket både förenklar som förtydligar agentens roll och möjligheter.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Behöv av tydliggörande av agentrollen” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 35 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan