Färre utfärdare av ID-handlingar

Presenteras av Svenska Bankföreningen

I Sverige finns idag femton olika former av giltiga ID-handlingar. Få kan räkna upp vilka det är, färre skilja alla femton varianter från förfalskningar.

ID-handlingar ska garantera att du är du när du ingår avtal, skriver på ett kontrakt eller hämtar ut varor. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att de utfärdas på säkra grunder och är svåra att förfalska.

Eftersom de många olika typerna av godkända ID-handlingar har olika utseende, utfärdare och kriterier för att lämnas ut, är det svårt för personal i butiker och hos banker att med säkerhet fastställa kundens identitet. Detta leder till ökad risk för bedrägerier och penningtvätt.

Att utfärda ID-handlingar på säker grund och som är lätta att kontrollera och svåra att förfalska bör tillhöra statens uppgifter. Därför bör staten också helst ta över utfärdandet, eller åtminstone ställa upp mycket tydliga regler för ansökningsprocess, tillverkning och utlämning. Staten bör också se till att det finns enkla och effektiva sätt att kontrollera en ID-handlings äkthet – för allas säkerhet.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Färre utfärdare av identitetshandlingar” här . Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 31 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022

Dela den här sidan