Flexiblare tillämpning av regler för kör- och vilotider

Presenteras av Transportföretagen

Visst har vi alla glömt något någon gång eller gjort något litet misstag? Det är ju mänskligt att fela och när det handlar om småsaker är det oftast ganska lätt att rätta till.

Så är dock icke fallet om du är verksam i buss- eller åkeribranschen. Straffen för att bryta mot reglerna om kör- och vilotider är omotiverat hårda och dyra. Några exempel:

Om föraren glömmer förarkortet i fordonet i läget ”annat arbete” så är böterna 4000 kronor. Samma summa är böterna för att glömma kopiera kortet innan föraren klipper sönder det när ett nytt ersättningskort kommit. Att missa att registrera en rast vid lunchuppehåll och samtidigt fordonsbyte ger också böter på – just det – 4000 kronor. Om själva skrivaren råkar spotta ut kortet under en färd så händer det att maskinen registrerar några minuter som ”körning utan kort”. Det leder till böter på, återigen, 4000 kronor.

Cirka 15 000 företag bedriver yrkesmässig godstrafik på väg eller busstrafik. Samtliga skulle påverkas positivt i fall dessa rigida regler ändrades så att små misstag, ren glömska eller krångel med att få rätt med färdskrivaren inte skulle ge dessa sanktionsavgifter.  Transportstyrelsen är dessutom strängare än andra länder i sina bedömningar om vad som ska ge böter. Kanske regeringen skulle ge dem ett uppdrag att studera hur våra grannar i Danmark arbetar med att göra tillämpningarna mer flexibla?

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Flexiblare tillämpning av regler för kör- och vilotider” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 57 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan