Förbättra konkurrensneutraliteten i vård och omsorg

Presenteras av Almega Vårdföretagarna

Offentliga och privata vårdgivare får samma ersättning från kommunen eller regionen för sina brukare/patienter.  Så långt är de ekonomiska villkoren lika. Men, sen tar det slut.

På många håll går de offentliga vårdinrättningarna med underskott och ”subventioneras” bakvägen. Vissa år har tre av fyra offentliga vårdcentraler gått med underskott, bara för att ta ett exempel. Detta kan inte de privata alternativen göra och därför blir konkurrensen snedvriden. Privata och offentliga vårdinrättningar kan alltså inte verka på samma villkor, något som kan leda till en ojämlikhet i vilken vård som kan erbjudas.

Dessutom öppnar Konkurrensverkets tolkningar av lagen om Valfrihetssystem (LOV) för möjligheter för kommuner och regioner att göra särskilda lösningar för den offentligt drivna verksamheten i en rad sammanhang.

Detta är en orimlig ordning. Därför bör en utredning med syfte att skärpa LOV för att säkra konkurrensneutraliteten mellan privat och offentligt driven verksamhet genast tillsättas.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förbättrad konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga aktörer i vård och omsorg” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 65 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan