Förenkla för drönare och drönartjänster

Presenteras av Stockholms Handelskammare

Tekniken har som bekant utvecklats i snabb takt de senaste åren. Ett exempel på detta är drönare, som inom kort kommer att kunna användas för många olika civila och kommersiella ändamål.

Bara marknaden för flygfotografering är i dag värd en miljard dollar globalt och flygfoto används vid byggen, i geografiska informationssystem och vid hantering av naturtillgångar. Det finns uppenbara tillämpningar vid inspektioner och transporter där drönare kan spela en viktig roll.

Samtidigt gör dagens regler för drönare de flesta sådana tjänster omöjliga. Drönare får inte flyga över tättbebyggt område, inte på högre höjd än 120 meter, eller längre bort från föraren än 500 meter. Det bör därför finnas utrymme att anpassa reglerna för att underlätta för drönartjänster. Man bör heller inte vänta på EU:s lagstiftning då det är oklart hur lång tid det dröjer innan den är på plats.

Så, vad skulle behöva göras?

För det första så bör Transportstyrelsen utreda hur man kan öppna upp luftrummet för bredare kommersiell drönaranvändning med bibehållen säkerhet, liksom hur reglerna kan differentieras efter användningsområde och riskbild för att underlätta innovativ användning. Integritetsfrågan, bör hanteras i brett samförstånd och involvera de viktigaste aktörerna och det bör utredas om det kan bli möjligt att erbjuda tillstånd, anläggningar eller plats som medger en omfattande testverksamhet av avancerade och autonoma drönare.

Vad blir då effekterna i fall åtgärdsförslagen genomförs? Jo, det skulle bidra till att upprätthålla svenska företags konkurrenskraft och försprång inom området och ge utrymme för nya företag att använda tekniken. Jämfört med en amerikansk studie skulle detta motsvara 2 700 arbetstillfällen i Sverige vid en rak BNP-överföring.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förenkla för drönare och drönartjänster” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 56 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan