Förenkla för fåmansföretagare

Presenteras av Småföretagarnas Riksförbund

Reglerna som styr hur fåmansföretagare får ta ut lön och utdelning (de s k 3:12-reglerna) är oerhört krångliga. De är dessutom kontraproduktiva.

Till exempel så försöker många företagare med stort beskattat kapital sänka sin skatt genom att före avveckling lägga sitt bolag i träda i fem år, för efter de åren så kan bolagets aktier säljas med en skatt på 25 procent. Under trädan får bolaget – eller dess ägare – inte arbeta. Detta samtidigt som alla politiska partier hävdar att det är bra och viktigt att företagare driver verksamheter.

Detta är bara ett exempel på hur tokigt 3:12-reglerna slår och en rejäl förenkling av detta regelverk skulle gynna alla. Varför inte låta företagare ta ut så stor utdelning de har råd med om de samtidigt tar ut en lön runt brytpunkten för statlig skatt? Och varför inte avskaffa trädaregeln? De administrativa kostnaderna skulle minska och företagen kunde fokusera på sina verksamheter istället för att lägga dyrbar tid på byråkrati.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förenklad schablonregel och borttagen trädaregel för fåmansföretagare” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer.
Förslaget har nr 6 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan