Förenkla reglerna för arbetskraftinvandring

Presenteras av Stockholms Handelskammare

Arbetskraftsbristen i Stockholms län har nått de högsta nivåerna på tio år. Arbetskraftsinvandringen bidrar med 10 miljarder kronor årligen till svensk ekonomi, sex miljarder kronor hamnar i Stockholmsregionen. En minskning av arbetskraftsinvandringen med tio procent skulle kosta den svenska produktionen en miljard kronor.

Samtidigt är handläggningstiderna för arbetstillstånd hos Migrationsverket orimligt långa, framför allt vad gäller ansökningar om förlängning av arbetstillstånd. Den långa väntan på beslut sätter käppar i hjulen för företagens förmåga att rekrytera och behålla medarbetare.

Några ganska grundläggande åtgärder skulle underlätta situationen betydligt. Till exempel måste det bli lättare för företag att göra rätt och Migrationsverket måste därför bli bättre på att ge information. Migrationsverket bör göra sin ärendehandläggning mer transparent, offentliggöra praxisbindande domar och visa hur de tillämpar regler. Regeringen bör ge också Migrationsverket i uppdrag att arbeta förebyggande med information, stöd och råd för arbetsgivare – så att omedvetna avvikelser i ansökan om arbetstillstånd undviks. Handläggningstiderna för arbetstillstånd måste också bli mer förutsägbara. Helt enkelt krävs det lite mer sunt förnuft i processerna.

Ett genomförande av åtgärdsförslagen skulle hjälpa företagen att kunna växa och skapa arbetstillfällen genom att det blir enklare att locka hit och behålla eftertraktad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring är därför en viktig reform för jobben och företagens växtkraft.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förenkla reglerna för arbetskraftsinvandring” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 67 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan