Förenkla reglerna för energideklarationer och avskaffa kravet på tredjepartskontroll

Presenteras av Fastighetsägarna

Alla enfamiljshus och större byggnader som säljs eller hyrs ut ska numera vara energideklarerade. Deklarationen ska göras av en certifierad energiexpert och innehålla förslag på kostnadseffektiva åtgärder för energibesparing om sådana finns. Syftet är dels att informera potentiella köpare om byggnadens energiprestanda, dels att fastighetsägarna ska vilja genomföra de föreslagna energibesparingsåtgärderna och därmed minska energianvändningen.

Men, som Riksrevisionen konstaterade i sin granskning ”Energideklarationer – få råd för pengarna”, så saknar hälften av alla genomförda energideklarationer förslag till kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. Fastighetsägare har alltså i många fall tvingats betala för en deklaration utan att ens få några råd om energibesparing.

Därför borde reglerna för energideklarationer förenklas och överimplementering av direktivet avskaffas genom att slopa kravet på tredjepartskontroll vid upprättande av energideklaration. Det skulle leda till minskad administration och kostnader samtidigt som det behåller fördelen med det nuvarande systemet, att energifrågorna kommer upp på bordet. De pengar som i dag läggs på höga konsultarvoden och administration för att ta fram energideklarationen kan då istället användas till sådant som verkligen sänker energianvändningen, till exempel investeringar i energibesparingsåtgärder.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förenkla reglerna för energideklarationer och avskaffa kravet på tredjepartskontroll” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 53 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan