Förenklad miljöprövning för lantbruksföretag

Presenteras av LRF

När ett regelverk om att utöka en verksamhet upplevs som så krångligt och jobbigt att ett företag inte ens bryr sig om att försöka – då är vi på en farlig väg. På just en sådan väg befinner sig regelverket om miljöprövningar för lantbruksföretag. Proceduren att få godkännas som en tillståndspliktig verksamhet, något som krävs för expansion, är oerhört kostsam och tidskrävande. Först är det den besvärliga ansökningsproceduren och sen den omfattande dokumentationen som kontinuerligt ska göras som får lantbruksföretagen att välja att stanna i sin utveckling.

Givetvis gör detta att jobb som kunde skapats aldrig ser dagens ljus, liksom den expansion som kunde medfört högre tillväxt för både företaget och för samhället inte heller blir av. Allt på grund av dåligt utformade regelverk som blir till ett glastak.

Skulle däremot dokumentationskraven och ansökningsprocessen anpassas till företag med små administrativa resurser – vilket är vad lantbruksföretag i de allra flesta fall är – hade företagens tid och pengar sparats och fler hade investerat mer. Visst borde det vara möjligt?

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förenklad miljöprövning utan tillväxthinder för lantbruksföretag” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 46 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan