Förläng tiden för att tömma förarkort och digitala skrivare

Presenteras av Sveriges Bussföretag

Att följa regelverken kring kör- och vilotider är kostsamt för bussföretag. Något som måste göras dagligen för ett större företag är att administrera reglerna och följa upp tömningen av färdskrivarna i bussarna. För ett mindre företag sker det visserligen mer sällan, men utgör ändå en rejäl regelbörda.

Tiden för att tömma förarkorten till digitala färdskrivare är idag 28 dagar. Om man istället förlängde detta till 61 dagar och för fordonsenheter från 90 till 183 dagar skulle det göra stor och positiv skillnad. För ett företag med exempelvis åtta bussar och åtta anställda skulle besparingen i tid bli ca 20-24 timmar och 7000 kronor per år.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förlängd tid för tömning av förarkort och digitala skrivare” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 58 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan