Förlängd tidsfrist för skattedeklaration avseende kemikalieskatt

Presenteras av Svenskt Näringsliv

Ett företag som köper in viss elektronik från EU-länderna måste från och med den 1 juli 2017 betala kemikalieskatt. Företagen kan ansöka hos Skatteverket att bli så kallad ”lagerhållare” och detta betyder att de blir godkända att hantera obeskattade elektronikvaror. Företaget redovisar då sin kemikalieskatt som alla andra skatter, oftast varje månad.

Om företaget inte är lagerhållare, utan exempelvis inom EU bara köper in persondatorer för sin personal, hamnar skattesituationen i ett helt annat ljus. Då måste det lämna in pappersdeklarationer för varje inköp, alltid undertecknad av behörig firmatecknare, senast fem dagar efter att varorna tillverkades eller infördes i Sverige.

Generellt sett är fem dagar inte en särskilt lång tid. Sett ur administrativ synvinkel är det en mycket kort tid. Speciellt då man ska kunna få tag på firmatecknarens underskrift för varje enskilt inköp och hinna fylla i pappersblanketterna och skicka in dem. Det är dessutom inte bara en blankett – det är två skattedeklarationer per skattskyldig och dag (en till Tullverket för import och en till Skatteverket för EU-förvärv).

Följden blir tveklöst ett sammelsurium av förseningsavgifter och administrativt krångel i flera led. Alternativet är att låta bli att köpa elektronik från EU överhuvudtaget.

Lösningen är dock enkel. Varför inte bara förlänga tidsfristen till en månad, precis som för lagerhållarna? Det skulle inte bara underlätta för företagen, utan det skulle också ta bort vad som verkar bli ett rejält hinder på den inre marknaden.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Förlängd tidsfrist för upprättande av skattedeklaration avseende kemikalieskatt” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 52 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

 

Dela den här sidan