Förtydliga arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Presenteras av SINF

Arbetsgivaren ska självklart verka för en god arbetsmiljö. I detta ingår att förebygga sådana risker som kan leda till olycksfall och ohälsa. Men, är arbetsmiljölagen alltför entydig? Ett exempel på detta gäller skyddsutrustning.

En arbetsgivare ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning och dessutom tydligt göra klart för sina medarbetare om skyldigheten att använda den. Men, vad händer om den enskilde arbetstagaren väljer att inte bry sig om detta och skadar sig. Jo, då hålls ändå arbetsgivaren som ansvarig – fastän arbetstagaren haft alla möjligheter, och dessutom krav på sig, att använda skyddsutrustningen. I ett sådant fall borde ett personligt ansvar ligga hos den som struntat i direktiven.

I nuläget är arbetsgivarens ansvar i förhållande till arbetsmiljön och personlig skyddsutrustning i stort sett omöjlig att överblicka. Det är dyrt och det kräver att arbetsgivaren i stort sett måste agera polis över sina medarbetare för att se till att de använder sin utrustning, något som givetvis i praktiken både är omöjligt och faktiskt ganska otrevligt.

Om detta ändrades så att den enskilde också hade ansvar över sin egen säkerhet, skulle Sveriges företag få ett mer överblickbart och realistiskt arbetsmiljöansvar i förhållande till sina arbetstagare. Det skulle vara mycket välkommet.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ” Förtydligande av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och arbetstagares ansvar gällande användning av personlig skyddsutrustning” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 44 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan