Gårdsförsäljning är inget hot

Pelle och Siv Brolin driver Bredalens musteri på Ingarö. De anlade sin första fruktträdgård år 2000, och 2010 startade de gårdsmusteriet med egen kross och press för att i första hand göra egna produkter.

De skulle gärna sälja sin prisbelönta cider direkt över disk och tror absolut inte att detta skulle påverka folkhälsan eller leda till ökat drickande. Deras produkter är av hög kvalitet – och har ett högt pris.

Se dem berätta om sin verksamhet och sina förhoppningar i filmen nedan. Filmen kommer från Svenskt Näringsliv.

 

Förslag till åtgärder och vidare information

Frågan om gårdsförsäljning har uttretts under många år och det har sedan länge funnits färdiga förslag i statliga utredningar om hur gårdsförsäljning skulle kunna tillåtas, utan att riskera varken folkhälsan eller detaljhandelsmonopolet. Förslagen är förenliga med EU-rätten. Gårdsförsäljning fungerar i andra länder och skulle göra det i Sverige också.

Riksdagens tillkännagivande är ett första steg i rätt riktning. Nu måste regeringen återkomma med ett förslag med lagstiftning som öppnar upp nya möjligheter för landsbygden att utveckla besöksnäringen. Med tanke på att frågan tidigare varit föremål för grundlig utredning och beredning är det rimligt att regeringen inom kort återkommer med ett lagförslag på området.

Att tillåta gårdsförsäljning skulle öppna upp för helt nya möjligheter för små producenter på landsbygden, som skulle få möjlighet att bygga upp besöksverksamhet kring musterier, bryggerier och vingårdar. Det skulle innebära fler arbeten, och bidra till att fler vågar ta steget att starta företag producera högkvalitativa drycker på svenska råvaror.

Läs mer om vad gårdsförsäljning skulle betyda för landsbygden hos LRF här och om riksdagens tillkännagivande här.

Vill du veta mer, kontakta även LRF och Anders Johannsson på 08 787 5292 eller anders.johannesson@lrf.se.

Fler förslag på hur det går att förenkla för svenska företag kan du läsa om i NNRs rapport ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018 – 2022”. Rapporten i sin helhet kan du läsa här.

Dela den här sidan