Gör det möjligt att föra över räkenskapsinformation till elektronisk form på ett smidigt sätt

Presenteras av Svenskt Näringsliv

Redovisning har blivit allt enklare genom åren, mycket tack vare nya och moderna bokföringssystem. Dessa gör bokföringen både kostnadseffektiv och enkel, något som inte minst gynnar små företag. Tyvärr så hämmas denna goda utveckling av en på flera sätt föråldrad lagstiftning i bokföringslagen.

Till exempel så är våra svenska arkiveringskrav både stränga och omoderna jämfört med andra länder. Det finns fortfarande stora restriktioner på var arkiveringen ska ske rent geografiskt, vilket ju är lite märkligt när så många av oss samtidigt använder molntjänster för att arkivera våra digitala dokument. Bedriver företaget dessutom en verksamhet i fler länder än Sverige så måste alla dessa pappersdokument fraktas in och ut ur landet, vilket är dyrt, dumt och faktiskt även dåligt för miljön.

Istället så borde det införas en möjlighet att direkt kunna föra över den räkenskapsinformation som tagits emot på papper, såsom kvitton för utlägg etc, till elektronisk form. Detta är redan tillåtet i flera andra EU-länder och skulle minska företagens administrativa börda. Effektiviteten skulle öka betydligt för alla typer av bolag och det är mycket svårt att se några negativa bieffekter av att genomföra detta förslag. En win-win situation, helt enkelt!

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Införande av möjlighet att direkt föra över räkenskapsinformation till elektronisk form” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 24 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

 

 

Dela den här sidan