Gör det möjligt för momsfria aktörer att hyra momsade lokaler

Presenteras av Svenskt Näringsliv

Dagens momsregler gör det svårt för momsfria företag, exempelvis vissa föreningar och företag inom vård och skola att hitta lämpliga lokaler. Anledningen är att fastighetsägarna i dessa fall får ökade kostnader då de inte får dra av den ingående momsen när de hyr ut momsfria lokaler. Fastighetsägarna får inte heller bli frivilligt skattskyldiga till moms för uthyrningen av lokalerna till privata aktörer – till skillnad från när de hyr ut till offentliga.

Detta är förstås inte rättvist och det leder dessutom till en snedvriden konkurrenssituation när momsfria privata aktörer i praktiken stängs ute. Likaså leder det i förlängningen till att färre skolor, förskolor och vårdcentraler kan etableras.

Därför borde den frivilliga skattskyldigheten förändras så att även momsfria privata aktörer kan få hyra lokaler med moms. Det skulle gynna mångfalden av etableringar och bidra till en rättvisare konkurrens.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Möjliggör för momsfria företag och aktörer att hyra momsade lokaler” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 20 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan