Höjd omsättningsgräns för skattskyldighet för moms

Presenteras av Svenskt Näringsliv

Enligt EU:s momsdirektiv finns det en möjlighet att helt momsbefria aktörer som har en liten omsättning. Detta har 26 EU-länder utnyttjat. Sverige likaså, men med den lägsta tröskeln som tillämpas i EU– 30 000 SEK. En omsättningsregel innebär att ingen moms utgår vid försäljning och att avdragsrätt saknas för moms på kostnader. När gränsen överstigs anmäls detta och momsregistrering sker.

Momsreglerna är bland de mest komplicerade regler som finns och även den skatt som är dyrast att hantera för de allra minsta aktörerna. Om Sverige kunde tänka sig att höja omsättningsgränsen till 100 000 kronor skulle den fortfarande vara bland de lägsta i EU, men ändå vara till stor hjälp för små aktörer, såsom nystartade företag, föreningar, de som sysslar med delningsekonomi och många fler.

Likaså skulle det underlätta för ”prova på-företagande” – det vill säga inkörsporten till morgondagens jobb- och tillväxtskapare.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Höjd omsättningsgräns för skattskyldighet för moms” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 18 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan