Höjd schablon för anskaffningsvärdet av långa innehav vid kapitalvinstbeskattning

Presenteras av Svenskt Näringsliv

En god tillgång till kapital är mycket viktigt för investeringar och för ekonomins tillväxt. Sveriges skatter på kapital är, även efter att förmögenhetsskatten avskaffats, tyvärr höga i internationell jämförelse, vilket gör att vi får en sämre utgångspunkt i den globala konkurrensen.

I vår omvärld så stimulerar många andra ett långsiktigt ägande. En kartläggning av regelverken i 45 länder (EU, OECD och BRIC) visar att drygt hälften av länderna har lägre kapitalvinstbeskattning än Sverige.

Lägre kapitalvinstskatt för långa innehav vore ett bra första steg mot en generellt sänkt kapitalskatt. Sänkningen skulle kunna utformas som höjning av schablonen av anskaffningsvärdet vid kapitalvinstbeskattningen från dagens 20 till 50 procent.

Detta skulle stimulera fler svenskar att spara och investera. När ägarna till svenska företag är inhemska innebär det också att den del av vinsterna som tillfaller ägarna beskattas här – till gagn för välståndet och tillväxten i Sverige.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Höjd schablon för anskaffningsvärdet av långa innehav vid kapitalvinstbeskattning” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 3 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan