Inför alternativt organisationsnummer för enskild firma

Presenteras av Småföretagarnas Riksförbund

I en enskild firma är personnumret identiskt med organisationsnumret. Dessutom är det offentligt.  Detta innebär att en person med skyddad identitet inte kan försörja sig genom att driva en enskild firma. Inte heller en person som ännu inte fått ett svenskt personnummer, t ex en nyanländ som vill starta en ny karriär som företagare. Vill man av någon anledning ha en begränsad offentlighet, men inte är berättigad till skyddad identitet – en vanlig situation för exempelvis kvinnor som tidigare utsatts för hot och våld, gäller samma sak. Dessa personer, som ofta redan är utsatta, utesluts från en möjlighet som alla andra har.

För Sveriges och invånarnas bästa skulle det vara utmärkt om detta kunde justeras. Vi behöver alla entreprenörer vi kan få och personer ska inte hindras att försörja sig som företagare bara för att de inte vill eller kan leva i offentligheten. Därför bör ett system med enpersonsbolag införas där personnumret inte exponeras. Dessutom, när vi ändå förbättrar, bör regler om adress på kassakvitton tas bort av precis samma orsak.

En enkel och inkluderande åtgärd som skulle öka andelen företagare och därmed tillväxt och jobbtillfällen.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Alternativt organisationsnummer för enskild firma” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 27 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan