Inför begreppet miljöpåverkande verksamhet för lantbruksföretag i Miljöbalken

Presenteras av LRF

Om en lantbruksföretagare ska starta en ny verksamhet eller bygga ut sin befintliga så möter han eller hon ofta en problemorienterad attityd från myndigheterna. Bedömningen sker oftast utifrån vilka eventuella negativa effekter den nya verksamheten kan ha på miljön. Bedömningen sker tyvärr väldigt sällan utifrån de positiva effekterna, såsom att landskap hålls öppna med hög biodiversitet och ekosystemtjänster. Myndigheterna betraktar därmed glaset som halvtomt, aldrig halvfullt – trots att de gröna tjänsterna är värda flera miljarder kronor per år för samhället.

Detta måste självklart ändras. En väldigt enkel åtgärd, som kanske till och med kan medföra förändrad attityd hos myndigheterna, är att införa ett begrepp som heter ”miljöpåverkande” verksamhet. Det är ju i grunden något som visar att det inte behöver vara negativt. I dag används begreppet ”miljöfarlig”.

Ord har som bekant stor betydelse. Detta skifte skulle kunna ge en mer möjlighetsinriktad myndighetsutövning och därmed sänka företagens kostnader. Det kan också ge företagen möjligheter och lust att investera i de växande gröna näringarna – något som gynnar oss alla.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ” Inför begreppet miljöpåverkande verksamhet för lantbruksföretag i Miljöbalken” här . Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 47 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

 

 

Dela den här sidan