Inför möjlighet att delegera beslut avseende tjänster till jävskretsen

Presenteras av Svenska Bankföreningen

Enligt beslut i kammarrätten så måste bankens styrelse numera vara den som beslutar om den s k jävskretsen ska få tillgång till produkter och tjänster såsom att öppna ett bankkonto eller beviljas en kredit. Ett exempel på person i jävskretsen är en make till anställd med ledande ställning i banken. Tidigare kunde bankens medarbetare genom delegation från styrelsen sköta dessa bestyr, vilket de får kontinuerligt utbildning för och kunskapstestas om, så att de exakt vet vad som gäller.

Det här medför längre handläggningstider och ökade krav på att låta styrelsens ledamöter genomgå olika utbildningar i detaljfrågor som egentligen inte tillhör deras uppdrag. Bankernas administrativa börda ökar förstås också med detta.

Den ökande digitaliseringen medför att allt fler kunder hanterar tjänster själva via internetbanker, t ex öppnar konton. T ex kundavtal som rör beslut gällande värdepapper behöver ofta snabba åtgärder, något som försvåras mycket med denna ordning.

Därför borde bestämmelserna ändras så att styrelsen får lov att delegera behandling av ärenden som avser tjänster till jävskretsen.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ” Inför möjlighet att delegera beslut avseende tjänster till jävskretsen” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 33 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan