Inför rak kontantmetod vid momsredovisning

Presenteras av Svenskt Näringsliv och Företagarna

De som är bokföringsskyldiga ska redovisa moms genom antingen faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden. Bokslutsmetoden är en kontantmetod som innebär att man redovisar in- respektive utgående moms i samband med en betalning. Men när beskattningsåret går ut ska in- och utgående moms för samtliga fordringar och skulder redovisas för perioden. Reglerna tillåter alltså inte att man redovisar utifrån betalningstidpunkten, något som kallas för ”rak kontantmetod”.

Att man inte får använda kontantmetoden vid räkenskapsårets utgång ökar givetvis administrationen, som både är krånglig och tidsödande. Men, det ökar även risken för dubbelredovisning. Man kan till och med undra om detta är förenligt med EU:s mervärdesskattedirektiv!

Detta vore dock enkelt att åtgärda. Låt helt enkelt företag med en omsättning under tre miljoner kronor få använda sig av en rak kontantmetod i momsredovisningen.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Inför rak kontaktmetod vid momsredovisning, tillämplig för alla transaktioner” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 19 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan