Införande av nya reglerade fondformer i Sverige

Presenteras av Fondbolagens förening

I Sverige finns det endast två reglerade fondformer, värdepappersfonder och specialfonder. I andra EU-länder finns det oftast även en bolagsrättslig variant, som många svenskägda fonder finner intressant. Därför sker det ofta att svenskägda fonder förläggs till andra länder och följden blir förstås att vi i Sverige går miste om både skatteintäkter och möjligheten att utöva tillsyn över dessa. För fondbranschen skulle det också vara kostnadseffektivt att kunna etablera bolagsrättsliga fonder här hemma i Sverige. Men då vi inte har den legala strukturen på plats så är det omöjligt och det blir även svårare för svenska fonder att delta i finansiering av bland annat bolag som inte är noterade.

Om liknande fondformer som andra EU-länder har, även kunde införas i Sverige, skulle behovet av att förlägga svenska fonder utomlands minska. Ett förslag om att införa en bolagsrättslig fondform finns i en statlig utredning, men det har ännu inte hänt något. Det vore kanske dags?

 

Läs mer om förbättringsförslaget ” Införande av nya reglerade fondformer i Sverige” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 29 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan