Jämställ möjligheterna att delta i emissioner

Presenteras av Svenska Fondhandlarföreningen och Företagarna

Investeringssparkonton är både uppskattade och populära då det gjort det smidigt att äga värdepapper. Det kunde dock varit ännu smidigare om lagstiftningen inte varit så krånglig.

För det första så medför lagen om investeringssparkonto i praktiken att det i många fall är omöjligt för en person som är kund i ett värdepappersinstitut att delta i ett annat instituts introduktion. Dessa svårigheter väcker en särskild förtret. Med tanke på att det sker cirka 100 st introduktioner per år är detta på intet sätt en perifer fråga.

Risken att ett innehav beskattas konventionellt bara för att man råkat använda fel överföringsmetod är också betydande. Problemen kan mildras i fall man som kund även öppnar en vanlig depå som man bara använder vid andras introduktioner, men då måste man ju också börja deklarera detta separat. Vitsen med ISK är ju dess enkelhet, vilken ju då går förlorad.

Om lagstiftningen förenklas blir den också mer legitim. Idag begriper inte kunderna, med all rätta, varför de inte får delta i vissa emissioner på grund av regelverkets utformning. Om tröskeln att skaffa sig ett sparande i ISK sänks så ökar priskonkurrensen, till gagn för kunderna. Likaså ger fler presumtiva tecknare en lägre teckningskostnad, vilket också skulle vara positivt.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Jämställ möjligheterna för ISK-kunder och depåkunder att delta i alla emissioner” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 34 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan