Låt bussar under 14 ton slippa trängselskatter

Presenteras av Sveriges Bussföretag

I takt med att fordon blir allt mer effektiva och bränslesnåla, blir många också lättare. Detta gäller även bussar. Därför är det ologiskt att bussar som väger 14 ton eller mindre ska vara belagda med trängselskatter och infrastrukturavgifter när inte deras tyngre kollegor är det. Sammanlagt berör dessa skatter och avgifter 2 841 bussar i yrkesmässig trafik, vilket fördyrar kollektivt resande – något som annars framhålls som ett bra resval ur ett hållbarhetsperspektiv.

Enklast vore att helt enkelt ge alla bussar samma undantag från trängselskatter och de föreslagna bro-, väg- och infrastrukturavgifterna som bussar över 14 ton redan har idag. Det skulle spara tid åt bussföretagen bland annat genom minskad administration av avgifter, sänka deras kostnader samt minska osäkerheten.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Undantag från trängselskatter och infrastrukturavgifter för bussar under 14 ton” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 10 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan