Låt företag göra undantag inom turordningsreglerna i LAS

Presenteras av Svensk Industriförening (SINF)

År 2016 fanns det ca 67 000 företag med mellan 5-19 anställda i Sverige. Detta är viktiga företag, inte minst då fyra av fem jobb skapas just i de mindre företagen. Ett mindre företag är dock i många fall mer konkurrensutsatt än ett stort; tappar man två stora kunder kan det gå riktigt illa – något som inte påverkar de stora företagen på samma sätt. Därför bör reglerna ta hänsyn till de förutsättningar som små företag har och konstrueras så att de underlättar deras situation.

Ett sådant exempel är turordningsreglerna i LAS. I dag kan arbetsgivare undanta två personer från turordningen. I många mindre företag så har nyckelpersoner en värdefull roll för affärsutvecklingen och ofta är dessa nyckelpersoner fler än två till antalet.

Därför borde företag, för förslagsvis upp till 20 anställda, få utökade möjligheter till att göra undantag inom turordningsreglerna. Det hade stärkt deras möjligheter till en stabil tillväxt och därmed i förlängingen också större samhällsnytta.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Utökade möjligheter för företag att göra undantag inom turordningsreglerna i LAS” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 41 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan