Låt företagen betala rätt elskatt från början

Presenteras av Svenskt Näringsliv

Från den 1 januari 2017 debiteras alla elkunder full elskatt, 32,5 öre kWh i större delen av Sverige och 22,9 öre/kWh i delar av Norrland. Men företag som har en tillverkningsprocess samt datacenter med en viss effekt överdebiteras och ska egentligen bara betala 0,5 öre/kWh i elskatt. Det innebär att de måste ligga ute med mellanskillnaden – i upp till ett år.

Skatteverket har som huvudprincip att återbetalning av skatten ska ske en gång per år, i efterhand. För vissa större elförbrukare finns möjlighet att ansöka om nedsättning per månad. Riktigt stora förbrukare, de som har en elförbrukning på minst 20 000 000 kWh per år, kan ansöka om att bli frivilligt skattskyldiga och själva hantera sina skatteinbetalningar.

Det här innebär att ett enskilt företag som förbrukar 140 000 kWh per år kan behöva ligga ute med 35 000 kronor, som bara återfås årsvis i efterhand. Ett företag som förbrukar upp mot 20 GWh men inte har möjlighet att bli frivilligt skattskyldigt kan behöva ligga ute med upp till 500 000 i månaden innan återbetalningen kommer. Det påverkar naturligtvis företagens kassaflöden.

Att göra det möjligt att ansöka om att få betala rätt skatt från början, att få bli frivilligt skattskyldig vid en betydligt lägre förbrukning eller att tillåta tätare återbetalning för alla företag, oavsett storlek, skulle ge de berörda företagen ett stabilare kassaflöde. Det skulle dessutom minska den administrativa bördan både för företagen och för Skatteverket.

Läs mer om förbättringsförslaget ”Elskatt för tillverkande företag” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 16 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan