Lika tillståndsplikt oavsett regiform

Presenteras av Almega Vårdföretagarna

Visst är det rimligt att anta att ett äldreboende, ett stödboende eller ett hem för vård och behandling ska behöva ett tillstånd inom socialtjänstlagen? Ett tillstånd som visar att de är kontrollerade så att det är god kvalitet och säkerhet, att personalen har lämplig utbildning och att lokalerna är ändamålsenliga.

Och visst krävs ett sådant tillstånd – men bara om verksamheten drivs av bolag, enskilda personer, föreningar, samfälligheter eller stiftelser. Kommunalt drivna verksamheter då, undrar vän av ordning? Nej, driver kommunen ett boende i egen regi så krävs inget tillstånd. Det räcker med att de anmäler det hos IVO.

Förutom att detta är märkligt så är det orättvist. Det snedvrider förutsättningar för aktörer som inte är offentliga att driva verksamheter som dessa. Därför borde likabehandlingsprincipen gälla även i detta fall. Det hade fått bort den osunda konkurrensen och det skulle också minska företagens osäkerhet att investera mer i välfärden.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Lika tillståndsplikt inom socialtjänstlagen, oavsett regiform” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 66 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan