Månatlig rapportering orsakar onödigt krångel

Månatlig rapportering av företagens lön och skatt för varje anställd ökar krångel och administrativ börda för företag, särskilt för de mindre företagen. Ambitionen är att stävja svartarbete, fusk och oschysst konkurrens. Men risken är påtaglig att de som fuskar kommer att fortsätta på samma bana, samtidigt som de skötsamma företagarna drabbas av ökad administration.

Elvira Hellsten är grundare och VD för Hellsten Kommunikation, en kommunikationsbyrå som funnits i fem år och har sex anställda. Hon menar att all tid som måste läggas på annat än just att driva företag är tid som inte kan läggas på att utveckla verksamheten, växa och anställa fler.

Förslag till åtgärder och vidare information

Ett effektivare alternativ än månatlig rapportering är kvartalsrapportering. Att öppna möjligheten till kvartalsredovisning av alla skatter för mindre företag ger fyra rapporteringar i stället för tolv, och samtidigt får företagare behålla pengarna längre i företaget.

Åtgärden skulle minska den administrativa bördan för väldigt många företag. Det finns idag drygt en miljon mindre företag i Sverige (företag med mellan noll och nio anställda).

Att tillåta kvartalsrapportering av alla företagets skatter är ett av förslagen i NNRs rapport ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018 – 2022”. Rapporten i sin helhet kan du läsa här. Förslaget har nr 13 i rapporten.

Vill du veta mer, kontakta Företagarna och Patrick Krassen på 08 – 406 17 17 eller patrick.krassen@foretagarna.se.

Dela den här sidan