Minskat strandskydd vid bostadsbyggande

Presenteras av Stockholms Handelskammare

Landet Sverige är begåvat med många vackra kustlinjer. De finns vid våra många insjöar och i våra städer. Vår huvudstad är känd för sitt vackra läge vid vattnet. Många av oss skulle gärna bo nära vattnet, men trots detta utnyttjar vi inte vattnets potential fullt ut.

Strandsskyddslagstiftningen har två grundläggande syften: att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till vatten och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Normalt handlar det om 100 meter på land och lika långt ut i vattnet. Men den strikta tolkning av strandskyddet som kommuner, länsstyrelser och domstolar gör medför att stora arealer av mark inte kan bebyggas med bostäder trots att behovet är stort och växande. I Stockholm och i andra större städer – med bostadsbrist – har länsstyrelsen regelmässigt utökat zonen till 300 meter, vilket omöjliggör att bygga bostäder nära vattnet.

Om istället strandsskyddszonen skulle minska till 50 meter från strandlinjen i områden utan särskilt skyddsvärd natur skulle många fler få möjlighet att bo vid vatten i städerna. Bara i Stockholm skulle detta frigöra mark för 95 000 nya bostäder.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Minskat strandskydd vid bostadsbyggande” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 62 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan