NNR välkomnar Riksrevisionens granskning av myndigheternas avgifter

Den 19 juni informerade Riksrevisionen om att man just nu genomför en granskning av myndigheternas avgiftsbelagda tjänster till företag. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2025.

NNR har under lång tid arbetat för en ökad transparens i myndigheternas avgiftssättning och en effektiv myndighetsutövning. NNR har också tillsammans med medlemmarna Svenskt Näringsliv och Företagarna fört en dialog med Riksrevisionen om behovet av transparens och hur företagen upplever och träffas av olika typer av avgifter.

– Granskningen av Riksrevisionen är mycket välkommen och har potential att kunna leda till ökad transparens hos myndigheterna gällande såväl deras redovisning av avgifter som att den verksamhet som finansieras av avgifter blir mer kostnadseffektiv, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR och som för NNRs räkning granskar olika myndigheters avgifter.

Läs mer om Riksrevisionens granskning här.

Dela den här sidan