Öppna upp tillgången av data

Presenteras av Stockholms Handelskammare

Sverige ligger efter i arbetet med att skapa tillgång till offentliga data. Till exempel så har Danmark haft öppna geodata sedan 2013. Öppna geodata är viktigt för att kunna digitalisera och effektivisera samhällsbyggnadsprocesserna. Dessutom så bidrar det till en sundare konkurrenssituation, då med tillgängliga data så kan även den entreprenör som vill lägga ett anbud också se förutsättningarna för exempelvis ett snöröjningsuppdrag. Som det är nu så är det enbart de som innehar uppdraget som vet hur lång tid det tar, uppgifter om framkomlighet etc – vilket förstås ger dem stora fördelar i en ny upphandling.

Likaså är öppna data av olika slag viktigt för att vi ska kunna utveckla nya innovationer. Potentialen med öppna data är stor och kan även ge effektiviseringsvinster i miljardklassen samt många nya jobb. Därför borde myndigheters offentliga datakällor öppnas så att alla får fri tillgång till dem.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ” Öppna upp tillgången till geodata och andra offentliga datakällor” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 71 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan