Rättvisa avdragsregler för friskvård

Presenteras av Småföretagarnas Riksförbund

Avdragsreglerna för personalkostnader för exempelvis friskvård gäller enligt Skatteverket enbart för anställd personal. Då är kostnaden avdragsgill. Är man däremot delägare i ett handelsbolag eller driver egen firma så gäller inte dessa regler. Detta trots att delägaren eller egenföretagaren med stor sannolikhet jobbar lika mycket och är i lika stort behov av friskvård – om inte mer. Reglerna är helt enkelt orättvisa.

Om reglerna ändrades så att gymkort eller liknande blir avdragsgillt för både anställda och egenföretagare skulle detta dels medföra en välkommen förenkling av regelverket och dels en friskvårdsinsats som gagnade fler.

I Sverige finns det drygt 370 000 enskilda firmor registrerade, som skulle gynnas av denna åtgärd.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Avdragsreglerna för personalkostnader såsom t ex friskvård ska vara samma oavsett företagsform” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 11 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan